Hallituspestit

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri ovat pestejä, joita voivat hoitaa ainoastaan hallituksen jäsenet. Kaikki muut seuraavaksi listatut pestit voivat olla myös toimaripestejä. 

Puheenjohtaja huolehtii siitä, että hallitus toimii ja hommat tulevat hoidetuksi. Puheenjohtajan tehtävänä on laatia kokouslistat ja vetää kokoukset. Puheenjohtajalta kaivataan organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja hyviä hermoja. On hyvä myös osata delegoida tehtäviä muille hallituslaisille.

Varapuheenjohtaja
tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja voi tuurata varsinaista puheenjohtajaa esimerkiksi tämän sairastuessa tai matkustellessa, ja täydentää pestiään muilla vastuualueilla oman kiinnostuksen mukaan.

Sihteerin tehtävä on kirjoittaa kokouspäiväkirjat, huolehtia ne hallituksen ja jäsenistön nähtäville ja ylläpitää Kultun jäsenrekisteriä. Sihteeri toimii nykyään yleensä myös tietoturvavastaavana, eli on yhteyshenkilö mikäli Kultun jäsenrekisteriin liittyvistä tietoturva-asioista kysellään jäsenistön tai virallisempien tahojen puolelta. Sihteeriltä vaaditaan kokouksiin osallistumista ja kykyä keskeyttää puheenjohtaja, kun asiat etenevät nopeammin kuin sihteeri ehtii kirjoittaa.

Taloudenhoitaja vastaa rahavarojen ja kirjanpidon hoitamisesta eli laskujen maksamisesta ajallaan ja kuittien arkistoimisesta. Taloudenhoitaja pysyy kärryillä Kultun tilin saldosta ja ohjeistaa muuta hallitusta budjetoinnissa. Taloudenhoitajan pesti saattaa kuulostaa vaikealta, mutta hommaan soveltuakseen ei tarvitse kauppatieteiden tutkintoa. Jos oma talous pysyy kasassa, olet pätevä taloudenhoitajaksi! 

KOPO eli KoulutusPoliittinen vastaava hoitaa kaikkia koulutukseen ja opiskeluun liittyviä asioita ja pitää opiskelijoiden puolia yliopiston hallinnossa. KOPO pitää yhteyttä henkilökuntaan ja istuu OYY:n yhteisjaostoissa kuuntelemassa ajankohtaisia uutisia koulutusrintamalla. Jos sinua kiinnostavat koulutusasiat ja haluat kehittää opetusta ja koulutusprojekteja, olet kuin ilmetty KOPO!

SOPO eli SosiaaliPoliittinen vastaava huolehtii opiskelijoiden hyvinvointi-, terveys-, toimeentulo- ja asumisasioista. SOPO:n vastuulle kuuluu OYY:n yhteisjaostoissa käyminen ja sosiaalipolitiikkaan eli muihin kuin koulutusasioihin liittyvän opiskelijahyvinvoinnin edistäminen. KOPO- ja SOPOpestit ovat hyvin samansuuntaisia, ne on helppo yhdistää ja usein Kultulla onkin KOPOSOPO! 

Tiedottajan tehtävänä on huolehtia sähköisestä viestinnästä ja päivittää sosiaalista mediaa. Tiedottaja moderoi Kultun sähköpostilistoja, välittää tärkeitä sähköposteja eteenpäin ja päivittää Kultun nettisivuja. 

Tapahtumavastaavat järjestävät bileitä ja tapahtumia sekä toimivat yhteyshenkilöinä muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaaviin. Tapahtumavastaavalta odotetaan ennen kaikkea ryhmätyötaitoja, kiinnostusta tapahtumien järjestämiseen ja taipumusta vastata viesteihin, kun niitä tulee. Tapahtumia ei koskaan tarvitse järjestää yksin, vaan apuna on aina muu hallitus! Tapahtumavastaavia voi hyvin olla useampi, ja tähän hommaan pääsee kiinni myös esimerkiksi avustavana toimarina. Tapahtumavastaavat voivat organisoida tapahtumakohtaisia työryhmiä, joissa järjestämiseen liittyvät tehtävät jaetaan.

Kulttuuri- ja liikuntavastaava järjestää liikuntamahdollisuuksia ja kulttuuririentoja, esimerkiksi keilailuiltoja, liikuntavuoroja, museovisiittejä, leffakäyntejä tai peli-iltoja. Myös kulttuurivastaava voi työskennellä yhdessä toimareiden kanssa ja muodostaa tapahtumien järjestämisen iskuryhmiä. Kulttuuri- ja liikuntavastaava on myös yhteyshenkilö muiden ainejärjestöjen kulttuuri- ja liikuntavastaaviin.

Kultistin päätoimittaja keksii ainejärjestölehti Kultistin teemat, järjestää toimituspalavereita, kerää ja editoi lehteen tulevia juttuja ja seuraa lehden matkaa ideoista valmiiksi painotuotteeksi. Kirjoitus- ja taittotaito ovat eduksi päätoimittajana, mutta tärkeintä on kyky organisoida muuta Kultisti-porukkaa. Päätoimittajia voi olla useampi kuin yksi, ja kultisti-toimareiden määrällä ei ole mitään rajaa! Toimariksi ryhtyminen on myös tapa päästä kiinni lehden tekemiseen, jos päätoimittajuus hirvittää.

Fuksivastaavan tehtäviin kuuluu fuksisyksyn suunnittelua ja järjestelyä sekä hauskojen ja informatiivisten tapahtumien toteuttamista. Fuksivastaava hoitaa Kultun suhteita pienryhmäohjaajiin ja fukseihin sekä työskentelee tiiviisti pienryhmäohjaajien kanssa taatakseen fuksisyksyn onnistumisen. 

Kiltahuonevastaava huolehtii humanistisen yhteiskiltiksen siivoamisesta, roskisten tyhjentämisestä ja kahvin ja teen riittävyydestä kiltahuonekämppisten kanssa. Kiltahuonevastaava järjestää yhdessä kulttuuri- ja liikuntavastaavan kanssa Kiltahuonekahveja. Kiltahuonevastaava toimii myös yhteyshenkilönä muiden samaa kiltahuonetta käyttävien järjestöjen kiltahuonevastaaviin. 

Kultu ry:n edustajat humanistisessa killassa toimivat yhteyshenkilöinä Kultun ja Killan välillä. Kultusta valitaan kaksi edustajaa, ja he kumpikin pääsevät Killan hallitukseen hoitamaan siellä erikseen sovittua pestiä. Humanistisessa killassa pääsee työskentelemää muiden järjestöjen edustajien kanssa ja tutustumaan uusiin ihmisiin.

Eikö mikään pesti kuulostanut oikealta? Uutta pestiä saa aina ehdottaa! Kaikkien pestien toimenkuva voi myös joustaa vuosittain pestinhaltijan visioiden, ideoiden ja toiveiden mukaan niin, että kaikki hallituksen tehtävät tulevat hoidetuksi ja kaikilla on tekemistä juuri sopivasti. Mukaan voi siis lähteä pienellä tai suurella panoksella ja vaikka yhdistellä useampia pestejä. Pestit kertovat pääpiirteittäin tärkeimmistä tehtävistä, mutta käytännössä hallituksessa on usein myös monenlaista tehtävää josta ollaan vastuussa yhdessä. 

Jäikö kysyttävää? Lähesty rohkeasti nykyisiä hallituslaisia, he kertovat varmasti mielellään lisää. 

Jäsen, varajäsen, toimari?


Kultu ry:n hallitus koostuu hallituksen jäsenistä, hallituksen varajäsenistä sekä toimihenkilöistä eli toimareista. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain Kultun sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Hallituksen jäsenten määrä on määritelty yhdistyksen säännöissä ja heillä on äänioikeus tärkeiden asioiden päätöksissä. Hallituksen jäsenet ovat vastuussa hallituksen toiminnasta, ja hallitus voi tehdä päätöksiä vain jos paikalla on ainakin puolet jäsenistä. Varajäsenet voivat tuurata varsinaisia jäseniä, mikäli he eivät pääse paikalle. 

Toimihenkilöiden määrää ei ole määritelty säännöissä ja toimariksi voi ryhtyä vaikka kesken hallituskauden. Toimareiden asema ei ole yhtä virallinen kuin hallituksen jäsenten, mutta myös he pääsevät osallistumaan ainejärjestötoimintaan aktiivisesti. Käytännössä jäsenten, varajäsenten ja toimihenkilöiden ero on lähinnä nimellinen ja lainkirjaimiin perustuva.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti