torstai 22. marraskuuta 2012

Humanistien työelämäiltapäivän tunnelmia


Humanistisen tiedekunnan ja yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kanssa yhteistyönä järjestetty humanistiopiskelijoiden työelämäiltapäivä 21.11. veti salin täyteen väkeä. Tilaisuudessa tulevista uramahdollisuuksistamme kertoivat tiimijohtaja Tony Manninen peliyritys Ludocraftista, toimitusjohtaja Ritva Okkonen pohjoista kulttuurimatkailua organisoivasta Humanpolis Oy:sta sekä Miia Vesikukka Demola-verkoston Oulun yksiköstä. Iltapäivän päätteeksi Sanna Lehtoniemi opiskelijoita ja työnantajia yhteen saattavasta Studentworkista esitteli oman osaamisen esittelyn taitoja työnhaussa. Studentwork on opiskelijoille muun muassa CV-rekisteripalvelua tarjoava yritys.

Heittäytyjiä kaivataan

Manninen maalasi valoisaa tulevaisuutta generalisteille. Spesialistien erityisosaamisen sijaan näitä kuvailevat yleissivistys ja ennakkoluuloton uteliaisuus, oman alan tuntemus ja tiedonhakutaidot, oma-aloitteisuus ja sosiaalisuus. Ryhmätyö- ja ajanhallintataidot ratkaisevat, mutta ennen kaikkea myös henkilökohtainen palo sekä avoimuus ottaa uudesta selvää.

Työnhaussa generalistin on Mannisen mukaan tärkeää uskaltaa tulla toisen luo, unohtaa passikuva ja suhtautua luottavaisesti omiin sanoihinsa, omaan näkemykseensä siitä, mitä on elämänsä aikana oppinut. Valmius kommunikaatioon ryhmässä, sanalla sanoen kielitaito, on humanistien valtti. Peliyrityksessä työsarkaa voi löytyä niin historia- ja kulttuuritieteiden kuin kielten asiantuntijoille.

Okkonen puolestaan esitteli tuoreen Rokuan Geoparkin syntyvaiheita, asemaa kansainvälisten luonnon- ja kulttuurihistoriallisten Geopark -matkailualueiden verkostossa ja Humanpolis Oy:n osuutta sen hoidossa. Rokuan Geopark työllistää pohjoisen matkailun kehittämisestä kiinnostuneita asiantuntijoita esimerkiksi erilaisten kulttuurihistoriallisten aineistojen keruuseen, tekemään haastatteluja ja laatimaan painotuotteita. Idea on pohjoisen luonnon- ja kulttuuriympäristön tuotteistaminen tarinoin: juuri humanisteilla on edellytyksiä tutkimukseen, tiedonhakuun ja tarinallistamiseen. Kuten pelialalla, tärkeää on heittäytyminen tehtävään, tiedonhakuun ja aineiston muokkaamiseen.

Projektityöhön Demolan kautta


Oulussa tänä vuonna ovensa avannut Demola saattaa yhteen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoita sekä Oulun alueen yrityksiä. Demola tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä oman alansa työtä jo opiskeluaikana osallistumalla erilaisten tuotedemojen kehittelyyn monialaisen tiimin jäsenenä. Tiimin kokoaa Demola. Opiskelija voi selata Demolan sivuilla yritysten niille jättämiä projektikuvauksia ja valita kiinnostavilta tuntuvat. Työnhaku etenee laatimalla Demolan sivuille avoin työnhakijaprofiili tai ottamalla yhteyttä ja hakemalla mukaan projektiin.

Vesikukan mukaan 85 % Demolan tiimien tuote-ehdotuksista lunastetaan eli yritys ottaa ne kehittelyyn ja maksaa niistä. Demola-tiimiin pääsy merkitsee tavallisesti myös kurssikorvaavuuksia ja opintopisteitä: oppilaitokset toimivat opiskelijoiden asiantuntija-apuna, mutta jatkossa Demola-

Tarkkuutta työnhaussa


Lehtoniemen osuus keskittyi työnhaun prosessiin. Hakemuksen tarkkuuteen kannattaa panostaa, huolitella se ja lähettää mieluummin muutama hiottu kuin sata hiomatonta hakemusta. Jo sähköpostin saatesanat ja liitetiedostojen järjestys kiinnittävät huomion. Koska suurin osa työpaikoista on piilossa, on kiinnostavien työpaikkojen edustajiin hyvä olla yhteydessä jo opiskeluaikana. Kasvotusten tavattaessa huoli habituksesta kannattaa unohtaa, sillä hyvän valmistautumisen lisäksi tarvitsee vain asettua olemaan oma itsensä.

Tutustu tarkemmin infopäivän yrityksiin ja toimijoihin:
http://www.ludocraft.com/

http://www.rokua.com/humanpolis

http://oulu.demola.fi/

http://www.studentwork.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti